Grade R Water Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad R Lewensvaardighede Lesplan: Water

Benodigde Materiaal:

 • Groot prentkaarte (prent van water in verskillende vorms soos ‘n rivier, reën, ens.)
 • ‘n Waterbak en verskillende voorwerpe vir vloei- en sinkaktiwiteite
 • Kleurte en papier vir kunsaktiwiteite
 • Digitale toestel vir die wys van video’s oor water

Leerdoelwitte:

 • Verstaan ​​dat water in verskillende vorms voorkom.
 • Herken die belangrikheid van water vir alle lewensvorme.
 • Kan eenvoudige eksperimente uitvoer om die eienskappe van water te verken.

Woordeskat:

 1. Water – `n Vloeistof wat nodig is vir lewe.
 2. Rivier – `n Groot natuurlike stroom water wat na ‘n groter bak water vloei.
 3. Reën – Water wat in druppels uit die lug val.
 4. Vloei – Die beweging van water in een rigting.
 5. Sink – Wanneer iets onder die wateroppervlak beweeg.

Vorige Leer:

Studente het geleer oor die natuurlike omgewing en die verskillende elemente daarin soos grond, plante en diere.

Vermoënde Uitdagings en Oplossings:

 • Sommige leerders mag sukkel om die konsep van water se verskillende eienskappe te verstaan.
 • Oplossing: Gebruik praktiese voorbeelde en visuele hulpmiddels.
 • Sommige leerders mag ongeduldig wees en sukkel om gefokus te bly.
 • Oplossing: Inkorporeer verskillende tipes aktiwiteite om hul aandag te behou.

Begin Aktiwiteite (4 minute):

 1. Inleiding: Verduidelik wat water is en waar ons dit in ons daaglikse lewe sien.
 2. Aktivering van Vorige Kennis: Vra leerders waar hulle al water gesien het en bespreek kortliks.

Middel Aktiwiteite (32 minute):

 1. Direkte Onderrig (10 minute):

  • Gebruik prentkaarte om verskillende vorms van water te toon en te bespreek.
  • Speel ‘n kort video oor hoe water van die reën af kom en in riviere vloei.
 2. Geleide Praktyk (10 minute):

  • Voer ‘n eksperiment uit om die konsep van vloei en sink te verduidelik.
  • Laat leerders voorwerpe in ‘n waterbak plaas om te sien of dit sink of vloei.
 3. Onafhanklike Praktyk (12 minute):

  • Laat leerders prente verf van die verskillende vorms van water soos wat gesien in die prentkaarte en video.
  • Loop rond en help leerders soos nodig.

Eind Aktiwiteite (4 minute):

 1. Opsomming: Bespreek hoofpunte oor wat hulle oor water geleer het.
 2. Exit Ticket: Vra elke leerder om een ding te noem wat hulle oor water geleer het.

Assessering en Kontrole vir Begrip:

 • Assessering sal gedoen word deur waarneming gedurende die eksperiment en kunsaktiwiteite.
 • Die opsomming en exit ticket sal gebruik word om te bepaal of leerders die lesdoelwitte bereik het.

Differensiëringstrategieë vir Diverse Leerders:

 • Vir leerders wat ekstra ondersteuning benodig:
 • Wees beskikbaar om individuele hulp te bied tydens aktiwiteite.
 • Gebruik vereenvoudigde verduidelikings en meer visuele hulpmiddels.

 • Vir gevorderde leerders:

 • Gee uitdagender vrae oor hoe water in hul daaglikse lewens gebruik word.
 • Laat hulle help om die eksperiment aan ander leerders te verduidelik.

Onderwysnota’s:

 • Wees entoesiasties en gebruik baie visuele voorbeelde om die leerders se aandag te hou.
 • Maak seker dat alle materiaal toeganklik is vir leerders met fisiese gestremdhede.
 • Herinner leerders aan die belangrikheid van waterbesparing en die bewaring van ons natuurlike hulpbronne.

Toeganklikheid:

 • Maak seker dat die video’s ondertitels het vir leerders met gehoorgestremdhede.
 • Gebruik tekstuurborde vir leerders met siggestremdhede om die konsep van sink en vloei te verstaan.

Hierdie lesplan behoort jou te help om ‘n sinvolle en leersame les oor water aan te bied!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.