Grade R Winter Lesson Plan: Life Skills

Lesbeplanning Titel:
Graad R Lewensvaardighede Lesbeplanning: Winter

Benodigde Materiale:
– Verskillende sneesdoeke
– Prente van winteraktiwiteite
– Kleurpotlode en papier
– Klankopname of lied oor winter
– ‘n Kuns en handwerk stel (gom, glitters, wattepype, skêr)
– Aangepaste boek oor winter (in groot druk vir klaslesing)

Leerdoelwitte:
– Studente sal winterskoue en gepaste winterklere kan identifiseer.
– Studente sal verskillende winteraktiwiteite kan noem en beskryf.
– Studente sal die verskille tussen winter en ander seisoene verstaan.
– Studente sal kreatiewe aktiwiteite kan voltooi wat met winter verband hou.

Woordeskat:
1. Winter – Die koudste seisoen van die jaar.
2. Trui – ‘n Warm kledingstuk wat bo ander klere gedra word.
3. Sneesdoek – ‘n Stuk materiaal gebruik om jou neus af te vee.
4. Ysig – Baie koud, ryp.
5. Sneeu – Witte, sagte yskristalle wat die grond bedek.

Vorige Leer:
Studente het reeds oor die 4 seisoene en hul volgorde geleer. Hulle het basiese kennis van wat elke seisoen inhou.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
– Uitdaging: Kinders mag sukkel om die idee van temperatuurverandering te verstaan.
– Oplossing: Gebruik visuele hulpmiddels soos prente en sneesdoeke.
– Uitdaging: Onrustigheid en afleiding tydens uitleg van aktiwiteite.
– Oplossing: Hou aktiwiteite kort en interaktief, wissel verskillende tipes aktiwiteite af.

Begin Aktiwiteite (4 minute):
1. Groet die kinders en sit in ‘n sirkel.
2. Speel die klankopname of lied oor winter.
3. Bespreek kortliks wat hulle hoor en vra vrae soos: “Wat dra ons in die winter?”

Middel Aktiwiteite (32 minute):
1. Direkte Instruksie (10 minute):
– Wys prente van winteraktiwiteite en klere.
– Praat oor hoe ons warm bly in die winter.

  1. Geleide Praktyk (10 minute):

    • Bespreek met die klas: Wie het al ooit sneeu gesien? Hoe voel dit? Wat doen ons in die winter?
    • Laat kinders ‘n prent teken van wat hulle in die winter dra.
  2. Onafhanklike Praktyk (12 minute):

    • Gee elke kind ‘n kuns en handwerk stel en laat hulle ‘n winterscenario skep (byvoorbeeld: ‘n sneeuman bou of met soplekkies speel).
    • Loop rond en help waar nodig.

Eind Aktiwiteite (4 minute):
1. Versamel kinders se winterkuns en kyk na die kreatiwiteit en begrip van elkeen.
2. Vra die kinders om in een sin te vertel wat hulle in die winter geniet.

Assessering en Toetse vir Verstaan:
– Geleide vrae gedurende die gesprekke.
– Waarneming van kinders se kunswerke en tekeninge.
– Vrae aan die einde van die klas om begrip te toets.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:
Vir visueel gestremde kinders: Gebruik grootdrukmateriaal en laat hulle ervaar deur aanraking wat is items soos ‘n warm trui en watte vir sneeu.
Vir kinders wat vinniger leer: Laat hulle ‘n kort storie skryf oor ‘n dag in die winter.
Vir kinders wat stadiger leer: Bied addisionele een-op-een ondersteuning aan tydens die kunswerk.

Onderwysnotas:
Die doel van hierdie les is om kinders kennis te laat maak met die winterseisoen op ‘n kreatiewe en interaktiewe manier. Deur visuele, ouditiewe en tasbare elemente in te sluit, verskerp ons hul begrip en belangstelling. Maak seker dat lesmateriale toeganklik is vir kinders met gestremdhede. Maak ook seker dat die klas veilig is vir kunswerk aktiwiteite en dat kinders nie skerp of gevaarlike voorwerpe hanteer sonder toesig nie.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.