Grade R Wool Farming Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad R Lewensvaardighede Lesplan: Wolboerdery

Benodigde Materiaal:

 • Groteprent van ‘n skaapplaas
 • Verskillende tipes wol (monsters)
 • Prente van skape voor en na skeer
 • Skêr en gom
 • Wit papier en kleurpotlode
 • Rekenaars of tablette met internettoegang vir videovertoning (indien beskikbaar)
 • A4-velletjies vir take-uitdeelstukke
 • Katoenbalrolletjies

Leerdoelwitte:

Teen die einde van die les behoort leerders in staat te wees om:
1. Te verstaan waar wol vandaan kom.
2. Die proses van wolproduksie te verduidelik.
3. Die belangrikheid van skape in wolboerdery te erken.
4. Verskillende tipes wol te identifiseer en aan te dui.
5. Kreatief ontwerpe met wol te maak.

Woordeskat:

 1. Skaap – ‘n gesgeldier wat wol verskaf.
 2. Wol – die sagte, krullerige bedekking van skape.
 3. Skeer – die aksie om die wol van ‘n skaap te sny.
 4. Plaas – ‘n stuk grond gebruik vir landbou of veeteelt.
 5. Boer – iemand wat boerdery bedryf.

Vorige Leer:

Die kinders het onlangs geleer oor verskillende soorte diere en hul wonings. Hierdie les bou voort op daardie kennis deur te fokus op spesifieke diere en hul bydrae tot ons lewens.

Besige Uitdagings en Oplossings:

 • Uitdaging: Sommige leerders mag sukkel om die konsep van skeer te verstaan.
 • Oplossing: Wys ‘n video van skape wat geskeer word om visuele ondersteuning te bied.
 • Uitdaging: Leerders mag sukkel om wol en katoen te onderskei.
 • Oplossing: Lê wol- en katoenmonsters voor leerders uit en beskryf die verskille duidelik.

Beginaktiwiteite (Ongeveer 4 minute):

 • Groet die leerders en verduidelik die lesdoelwitte.
 • Begin deur ‘n groot prent van ‘n skaapplaas te wys en vra die leerders of hulle weet waar wol vandaan kom.
 • Deel kortliks inligting oor wat ons gaan leer.

Middelaktiwiteite (Ongeveer 32 minute):

 1. Visuele Demonstrasie (10 minute):
 2. Wys die leerders verskillende wolmonsters en laat hulle dit aanraak.
 3. Verduidelik hoe wol van skape verkry word deur prente te wys van skape voor en na skeer.
 4. Wys ‘n kort video van die wol-skeerproses (indien toestelle beskikbaar is).

 5. Bespreking (8 minute):

 6. Lei ‘n klasgesprek oor waarom wol belangrik is en waarvoor dit gebruik word.
 7. Verduidelik verskillende produkte wat van wol gemaak word, bv. klere, komberse.

 8. Kunsaktiwiteit (14 minute):

 9. Verskaf elke leerder ‘n vel wit papier en kleurpotlode.
 10. Laat die leerders prente van skape teken en dan wolmonster (of katoenbalrolletjies) gebruik om hul skape “wolagtig” te maak.
 11. Help waar nodig.

Afsluitingsaktiwiteite (Ongeveer 4 minute):

 • Vra die leerders om een ding te noem wat hulle geleer het oor wolboerdery.
 • Verskaf ‘n uitgeskikte vel opdrag waarin hulle een vraag oor wol moet beantwoord voordat hulle klas verlaat (uitstapkaartjie).

Assessering en Begripsnagaan:

 • Mondelinge vrae en antwoorde gedurende die les.
 • Waarneming van leerders se deelname aan die kunsaktiwiteit.
 • Die uitstapkaartjie waar leerders een vraag beantwoord oor die les.

Differensiasiestrategieë vir Diverse Leerders:

 • Hulpbehoewende leerders: Verleen ekstra ondersteuning tydens die kunsaktiwiteit deur voorbeelde en direkte hulp te bied.
 • Gevorderde leerders: Moedig aan om meer detail by hul skepping te voeg en ‘n kort storie oor hul skaap te skryf.

Onderwysnotas:

 • Hierdie les is ontwerp om interaktief en visueel aantreklik te wees om die belangstelling van jong leerders te behou.
 • Onthou om leerders wat dalk sensories sensitief is vir sekere houere van wol of katoenballen, te akkommodeer.
 • Gebruik die video en prente om visuele leerders beter te help verstaan.

Einde van lesplan

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.