Izikhungo Zokuphila

Izikhungo ziyihlomelo elihle kubafundi bemfasitela yasekuqaleni, ikakhulukazi emfudisweni Yezikhungo Zokuphila. Izikhungo zihlola okuthile okufanele ukwenze futhi zinikeza izindlela ezithile zokuhlola. Lokhu kusiza abafundi ukuyiqonda into efanele yenziwe, futhi kusiza abafundisi ukubona uma isivakashi siphi na esinqumeni, ukuxhumana, ukumaqondana, nokusungula imiphumela. Ukusebenzisa izikhungo kuleli cala kusiza ukugcina ukulingana ekuhloleni, okukhethekile emazingeni aphakeme aphakeme aphakeme aphakeme. Okukhethekile, izikhungo ziyafakaza ukuxazulula ikhompyutha kodwa futhi ziyakha amakhono okufunda okuhle kakhulu, ngokwenza izidingo zicace kanye nokulinganisela okuthile. Kuyakwazi ukuhlinzeka ukuhlolwa okwesikhashana, ukuyinika umfundi isikhathi sokuzimisela ngokwakhe, nokusiza abafundisi ekuphathweni ukusiza okudingekayo.

Download