NSFAS Izibonelelo: Ukwaziswa Kwabafundi Ngezimali Zezemfundo

NSFAS, iNational Student Financial Aid Scheme yaseNingizimu Afrika, yinhlangano eyasungulwa nguhulumeni ukunikeza izibonelelo zezimali kubafundi abasohlwini lwamakhaya angasebenzi kanye nalezo ezisebenzayo ezingenamandla okukhokhela imfundo ephakeme. Lolu hlelo luhloswe ukuvula amathuba emfundo ephakeme kubafundi ababhekelelekile futhi lunikeza uxhaso ngemfundo kubafundi abafanelekayo ukufunda emanyuvesi nasezikhungweni ze-TVET eNingizimu Afrika.

A group of students sitting at desks, studying and discussing, while a NSFAS representative explains financial aid options

Ukuze bafake izicelo zoxhaso lwe-NSFAS, abafundi kumele badale i-akhawunti kwi-website entsha ye-NSFAS futhi balayishe imibhalo edingekayo yokusekela izicelo zabo. Lolu hlelo lwenzelwe ukwenza inqubo yokufaka isicelo, ukubhalisa, kanye nokuthola ukwesekwa kube lula ngangokunokwenzeka, kubafundi nabazali babo.

Abafundi abaxhaswe yi-NSFAS bangalindela ukusizwa ngezindinganiso zezimali zemfundo, izincwadi, ukudla, nama-akhawunti ebhange asekela uxhaso lwabo. Kuyingxenye ebalulekile yohlelo lwentuthuko eNingizimu Afrika ukweseka imfundo ephezulu, njengoba kubhekwa imfundo njengesisekelo sokuthuthukiswa komunye nomunye nesizwe sonkana.

I-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS)

I-National Student Financial Aid Scheme, noma i-NSFAS, yinhlangano kahulumeni engaphansi koMnyango Wezemfundo Ephakeme Nokuqeqesha. Inhloso yayo ukunikeza usizo lwezezimali kubafundi abaswele futhi abafisa ukuthuthukisa imfundo yabo ezikhungweni zemfundo ephakeme zomphakathi eNingizimu Afrika.

Imibandela Yokufaka Isicelo Sango-2024

  • Umfundi kufanele abe nokwamukelwa ukufunda ezikhungweni ezihlonishwayo.
  • Imali engenayo yonyaka yasemakhaya kufanele ibe phakathi kuka-R350,000 no-R600,000.

Izinzuzo Zokufunda KwiSayensi

  • NSFAS iyaqhubeka nokugxila ekuxhaseni izifundo zesayensi, ngenhloso yokukhulisa isibalo sabafundi kulo mkhakha obalulekile.

Izindlela Zokuthola Imininingwane

  1. Ukufaka Isicelo:
  2. Ukuxhumana Ngoxhaso:
    • Nomaphi lapho ufundi khona, i-NSFAS inikeza uxhaso ngqo kubafundi bazo zonke izinhlelo zokufunda.

I-NSFAS izoba nomthelela omkhulu ekuvuleni amathuba emfundo ephakeme ngo-2024, ngokuhambisana nomqondo kaNgqongqoshe Wezemfundo Ephakeme Nokuqeqesha.

Imiyalelo Yokusebenzisa Ingxenye Entsha

Inqubo Yokufaka Isicelo se-NSFAS

Inqubo yokufaka isicelo se-NSFAS ibaluleke kakhulu kulabo abafuna ukuxhaswa ngezemfundo eNingizimu Afrika. Lo mbhalo uchaza izinyathelo ezidingekayo ukuze umfundi afake isicelo esiphumelelayo.

Ukufaneleka

Ukuze ube nokufaneleka kwe-NSFAS, umenzi-sicelo kufanele abe yisakhamuzi saseNingizimu Afrika futhi ukhaya alukwazi ukuhlinzeka ngezidingo zemfundo ngenxa yengeniso enganele noma ukungasebenzi. Isibonelo, imingcele yengeniso yomndeni ophelele ibalulekile ekunqumeni ukufaneleka.

Izimfuneko Nezinyathelo Zokufaka Isicelo

Abafuna ukufaka isicelo se-NSFAS kufanele babe nesithombe esicacile se-ID yaseNingizimu Afrika, inombolo yocingo, ikheli le-imeyili, kanye ne-akhawunti ye-MyNSFAS. Kufanele babhalise online besebenzisa inombolo ye-ID yabo ne-OTP ethunyelelwa ku-cell phone yabo.

Izinsuku Zokugcina kanye Nemigomo Yokufaka Isicelo

Izinsuku zokugcina zokufaka izicelo zika-2024 kanye nemigomo zibalulekile futhi kufanele zihlale ziqashwe. Umfundi kufanele aqinisekise ukuthi uyayazi futhi uyavumelana nemigomo nezimo ezibekwe yi-NSFAS ngaphambi kokufaka isicelo.

Ukusekelwa Ngokufunda kanye Nezidingo Ezikhethekile

AbaFundi abakhubazekile banezidingo ezahlukene kanye nezindlela ezikhethekile zokusekelwa, okuhlanganisa i-Disability Annexure A form ekufanele ifakwe ngezicelo zabo.

Ukulungiswa kanye Nokuthumela Izidingo Zemibhalo

Ukulungiswa kokufakwa kwesicelo kubalulekile. Umfundi kufanele alayishe zonke izidingo zombhalo ezifana nesitifiketi sokushona komzali noma umgcini, isiqinisekiso sokuhlukanisa, noma i-affidavit efanele ekhombisa imeko yomndeni kwi-akhawunti yabo esemthethweni ye-MyNSFAS.

Ukuphatha Uhlelo

Umfundi kufanele aqiniseke ukuthi uthola i-SMS noma usebenzisa uhlelo lokusebenza lweselula ukulandelela inqubekelaphambili yesicelo sakhe. Ukuphathwa kwephasiwedi nokulawula i-OTP ngothintana no-NSFAS kubalulekile.

Ibanga Lokuxhumana

Kubalulekile ukugcina imininingwane yokuxhumana inembile no-NSFAS, kufaka phakathi ikheli le-imeyili kanye nenombolo yocingo. Lokhu kunikeza i-NSFAS indlela yokuthumela izaziso kanye nezibuyekezo ezibalulekile mayelana nesicelo.

Izimali kanye Nezinzuzo ze-NSFAS

I-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) inikeza usizo lwezezimali ukuze kuphelele izindleko zemfundo ephakeme. Lokhu kuhlanganisa izidingo zokufunda kanye nezindleko zempilo yansuku zonke zabafundi.

Uhla Lwezinzuzo

I-NSFAS inikeza izinzuzo ezahlukahlukene ezenza ukuthi abafundi bafunde ngaphandle kokukhathazeka ngezimali. Lokhu kufaka phakathi ukukhokhela izindleko zokufunda, izinhlelo zokufundiswa, izinkokhelo zezincwadi, ukudla, nokuhlala. Abafundi bakwazi ukufinyelela lezi zinzuzo kungakhathalekile ukuthi bafunda ezikhungweni zaseNingizimu Afrika ezifana nama-universities noma ama-TVET colleges.

Ukwehluka kwezinsizakalo ezisukela koFundo kuye Kwezezimali

I-NSFAS inikeza uhlobo lwesibonelelo esingaguquki esaziwa njenge-bursary, esibeka isisekelo sezimali ezivumela abafundi ukuthi bagxile ezifundweni zabo. Izibonelelo zemali yokudla, izincwadi, nokuhamba konke kugxilile ekusizeni abafundi ukuthi baphumelele.

Ukusabalalisa kwezinzuzo Ezikhungweni ZaseNingizimu Afrika

Ukusabalalisa kwezinzuzo ze-NSFAS kuyafinyeleleka kuzo zonke izikhungo zemfundo ephakeme zomphakathi, okubandakanya ama-universities kanye nama-tvet college. I-UNISA, eyunivesithi etholakala kwi-intanethi, futhi ingumtholampilo wosizo lwezimali lwe-NSFAS, iqinisekisa ukuthi abafundi abangenakho ukuza emakilasini angatshelekela imisebenzi yokufunda nabo bayasizakala.

Izidingo Ezikhethekile

I-NSFAS ayenzi izibonelelo zezimali kubafundi abakhubazekile kuphela, kodwa futhi inikeza ukwesekwa okwengeziwe ukuqinisekisa ukuthi nabo bayakwazi ukufunda ngendlela engenazithikamezo. Izidingo ezifana nokuhamba kanye nezinsiza ezikhethekile kufanele zibhekwane nazo ukuze kuqinisekiswe ukufinyelela kwabo emfundo ephakeme.

Imibuzo Evame Ukubuzwa

Lapha sinezinye zezimpendulo zemibuzo evame ukubuzwa mayelana ne-NSFAS, okungaba yisiza kakhulu kulabo abadinga ulwazi mayelana nokufaka isicelo sazosizo lwezimali zemfundo.

Ngingaluhlola kanjani isimo sesicelo sami se-NSFAS?

Ukuhlola isimo sesicelo sakho se-NSFAS, ungavakashela iwebhusayithi esemthethweni ye-NSFAS bese ulandela izinyathelo zokungena. Kuzodingeka ukuthi ufake imininingwane yakho yokungena ukuze uthole umphumela wesicelo sakho.

Yiziphi izinyathelo zokuqala umuntu okufanele azithathe ukufaka isicelo se-NSFAS?

Izinyathelo zokuqala zokufaka isicelo se-NSFAS zifaka ukubhalisa i-akhawunti ku-NSFAS futhi uqoqe yonke imibhalo edingekayo.

Ngingawathola kanjani amaphasiwedi nezindawo zokungena uma ngiwakhohliwe ku-NSFAS?

Uma ukhohlwe iphasiwedi yakho noma indawo yokungena ku-NSFAS, ungacela ukusetha kabusha iphasiwedi kuwebhusayithi ye-NSFAS. Lokhu ngokuvamile kufaka phakathi ukufaka i-imeyili noma inombolo yocingo olubhaliswe ngayo.

Ngingazi kanjani uma ngivunyelwe ukuthola usizo lwezimali oluvela ku-NSFAS?

Uzothola isaziso esivela ku-NSFAS nge-imeyili noma nge-SMS uma isicelo sakho sesihlolwe futhi sivunyiwe.

Yimiphi imibhalo edingekayo ukuze ufake isicelo se-NSFAS?

Ukufaka isicelo se-NSFAS, kudingeka ulethe imibhalo efanele njengobufakazi bokubhalisa esikoleni, ubufakazi bemali engenayo yomndeni, kanye namanye amadokhumenti achazwe yi-NSFAS.

Iyini inqubo okumele ilandelwe uma kukhona ushintsho oludingeka kumininingwane yami yokuqala ngemva kokufaka isicelo ku-NSFAS?

Uma kudingeka wenze ushintsho emininingwane yakho yokuqala ngemva kokufakela i-NSFAS isicelo, kuzomele uxhumane ne-NSFAS ngokusebenzisa iziteshi zabo zokuxhumana kanye nokulandela inqubo yokufaka ushintsho olufunekayo.