Tlhatlhobo ya Motheo wa Dipalo Thuto ya Tekano

Tlhatlhobo ya Motheo wa Dipalo Thuto ya Tekano ke sešupo sa bohlokwa mo thutong ya bana ba bannyane, go tloga mengwageng ya 5 go fihla go 9. Tlhatlhobo e efa sebaka sa go thoma ka go lekola ditlhamu le ditsebe tša moithuti tša dipalo mo go thoma ngwageng ya sekolo. Ga se tsela fela ya go ela gore ngwana o eme kae ka go nale le dipalo, maele, merato, le ditlhakano tše dingwe tša dipalo, eupša le tsela ya go tshwenyegela ditsebe le matlakala.

Baseline assessment test for mathematics in grades 1, 2 and 3. Memo included!

Grade 1

Grade 2

Grade 3