Ukufilela Amathempulo Abalulekile Esebenzweni Sokufundisa Emunye: Izinga Lokusebenza

Ukubaluleka

Jikelele engabhalisi, inkomba yakho engabalulekile kakhulu ngokuqhubeka kwemikhuba yamantombazana kukwenza okwakhe kubalulekile kwezinga lokusebenza. Inqobo yokuqala okuyinto eyenzeka kuba yilapho abantwana babheka kahle kulo lonke elilodwa, kubalulekile ukuthi kube khona imisebenzi evulekile, endaweni eyodwa, eyalindelwe kuzo ukufunda nokugcina. I-National Early Learning Development Standards (NELDS) inguqulo eqinisekisa okuqala, okukhulisa nokufunda. Lolu lwazi luzokwenzelwa ukufundisa izindleko zokusebenza ngesikhathi se-Foundation Phase, kuzokwakhiwa ngokusemthethweni amaphuzu, izindaba zezindawo zokusebenza, izindaba zezinhlelo ezintsha, izigaba zokuthatha isithunzi, kanye nezibonelelo ezingenayo.

Izindleko Zokusebenza Izindleko zokusebenza ziyasebenza ngokuhamba ngenyanga kanye nango, ziyakwazi ukukwakha indlela yokwenza izintsha kwezobuciko kanye nokufundisa abantwana. Okuningi kukwazi ukufunda ukulwa ngezikhathi zemisebenzi yezomsebenzi kanye ne-Arts ezincane, futhi kubalulekile ukubuya kwezindlela zemisebenzi yamalungu okugcina noma okwengeziweyo. Izinga lokusebenza kwezindleko zokusebenza kungumkhankaso wemigomo, isimiso, kanye nezindlela zokusebenza.

Izindawo Zokusebenza Zokulwa Ngokwesimiso Izindawo zokulwa ngokwesimiso kungenxa yokungazi ukuba kuyakwazi ukubanjwa ephathelene nokunye nokunye. Imininingwane yezokusebenza yezobuciko kanye ne-Arts ezincane ikwakhiwe ukuba ziyakwazi ukulwa ngokwesimiso ngoba izindleko zezokulwa ziyacwaninga ngezinhlelo ezintsha. Okudingeka kuyenzeka ezindaweni zokulwa ngokwesimiso kuyindlela nesihloko kulezi zindawo zokulwa ngokwesimiso ezispecifika ezinganayo kulezi zindleko zokusebenza kwezemfundo.

Izindleko Zokuthatha Isithunzi

Ukukhuliswa kwezindleko zokuthatha isithunzi kwezomntwana kungumsebenzi wes okwakhiwa isiqobo esilandelayo ekulweni kwezinto zokuba zingaba yilonaqo lobuqotho nokufunda olunyelelwe. Ukuhlanganisa kusho ukusebenza ngezibonelelo zokuthatha isithunzi, ukugcina nokufunda zonke izindawo zezokusebenza. Okunye okudingekayo ukuthi iGuruza ibuye kwenzekezele, kutholakale impahla eqinisekisiwe yokufundisa ezinganeni. Impahla eqinisekisiwe kuyatholakala okuningi njengezitsha zokusebenza zezomsebenzi, izihlangu, amabala amaningi, ama-beam/amaplandi/ama-tyres okuphansi, izinkohliso zezokulwa ngaphandle, amanani, izimvuselelo zezikole, izibalo zombili, i-clay yezitsha, i-papier mache, i-play dough, i-beads, izitrawi, izitolo, izithombe, noma abebekezela abantwana bathole impilo esha.

Isiqinisekiso

Ngokucacile, ukuqonda ukuzisebenzisa izindleko zokusebenza kwezomntwana kuyakwazi ukuthi kungenhla ngemisebenzi ngezidingo zabo zonke. Njengomfundi, kudingeka kube khona izindleko zokuthatha isithunzi, zokulwa ngokwesimiso, nezokusebenza ngokuhamba ngenyanga. Kudingeka kube khona indawo evulekile, evikelekile, kanye nezinqumo ezincono zokwenza ukuba abantwana babengabazi nokuba bazokwazi ukufunda. Njengoba kusho kwezindleko zokusebenza, izindleko zokulwa ngokwesimiso, izindleko zokuthatha isithunzi, ukukhuliswa kwezindleko zokuthatha isithunzi, kanye nezibonelelo ezinayo, kuyakwazi ukwakha isikhala esiphathelene nokufunda izindleko zokusebenza kwezomntwana.

Okubalulekile kakhulu ukuthi abafundi bakhona bakholelwe ngokuhamba ngonyaka kwenguquko yamantombazana bazokwazi ukuba bamukele, bazokwazi ukuba babambisane ngezindleko zokusebenza kwezomntwana, nokuba bahlale ngokusebenzisa noma bakhombise amaphuzu abo ngokujabulisa. Ngokwakhe, izindleko zokusebenza, izindleko zokulwa ngokwesimiso, izindleko zokuthatha isithunzi, ukukhuliswa kwezindleko zokuthatha isithunzi, kanye nezibonelelo ezinayo kuyakwazi ukufaka amathuba ngokuhamba ngenyanga kwezobuciko, nokufunda abantwana ukuba bayamukele kwehla ngesikhathi sokufundisa kwezemfundo we-Foundation Phase.