Ukuhlolwa Kwesisekelo Kwezibalo Sefasitela Yokuqala

Ukuhlolwa Kwesisekelo Kwezibalo Sefasitela Yokuqala kuyisixhobo esibalulekile emfundo yabantwana abancane, njengoba bavele eminyakeni eyi-5 kuya ku-9. Lokhu kuhlolwa kuhlinzeka isikhathi sokuncitsha ngokuhlolwa kwamakhono nezazi zomfundi ezibalo ekuqaleni kwenyanga yezikole. Akuyona kuphela indlela yokubona umntwana ukuthi ukuphi mayelana nokwazi izibalo, izishayina, izimpawu, kanye nezinye izinhlobo zezibalo, kodwa futhi yindlela yokubona amandla nokuncitshiswa.

Baseline assessment test for mathematics in grades 1, 2 and 3. Memo included!

Grade 1

Grade 2

Grade 3