Basislyn Assessering vir Wiskunde Grondslagfase

Die Basislyn Assessering vir Wiskunde in die Grondslagfase is ‘n noodsaaklike instrument in die opvoedkundige proses vir jong leerders, tipies binne die ouderdomsgroep van 5 tot 9 jaar oud. Hierdie assessering verskaf ‘n beginpunt deur die wiskundige kennis en vaardighede te meet wat ‘n student besit aan die begin van die skooljaar. Dit is nie net ‘n manier om te bepaal waar ‘n kind staan in terme van numeriese vermoĆ«, vorms, patrone en ander basiese wiskundige konsepte nie, maar is ook ‘n insiggewende meganisme om areas van sterkte en swakheid te identifiseer.

Baseline assessment test for mathematics in grades 1, 2 and 3. Memo included!

Grade 1

Grade 2

Grade 3