Graad 2 Bykomende Taal Lesplan: Woord fiks!

Lesplan Titel:

Graad 2 Bykomende Taal Lesplan: Woord fiks!

Benodigde Materiaal:

 • Flash-kaarte van woorde en prente
 • Woordeboekies
 • Korrels of balle vir speletjies
 • Witbord en merkers
 • Werkkaarte en potlode/kleurpotlode
 • Interaktiewe spel-toepassing (indien beskikbaar)

Leerdoelstellings:

Teen die einde van die les moet leerders in staat wees om:
1. Verskillende woorde korrek uit te spreek en te verstaan.
2. Woorde te identifiseer en met regte prente te verbind.
3. Eenvoudige sinne met die nuwe woorde te vorm.
4. Deel te neem aan interaktiewe en speelse leeraktiwiteite om woordeskat uit te brei.

Woordeskat:

 1. Kat – ‘n Klein huisdier met sagte hare.
 2. Boom – ‘n Groot plant met ‘n houtagtige stam.
 3. Bal – ‘n Rond speelding wat gestuit of gegooi kan word.
 4. Brood – ‘n Voedsel wat van deeg gemaak en gebak word.
 5. Tafel – ‘n Meubelstuk met ‘n plat oppervlak waarop dinge geplaas kan word.

Vorige Leer:

Leerders het in die vorige terme eenvoudige woorde en frases geleer. Hulle het al basiese woordeskat geleer soos kleure, getalle, en alledaagse voorwerpe.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:

 • Uitspraak Probleme: Demonstreer die regte uitspraak van woorde en laat leerders dit herhaal.
 • Verbindings Tussen Woorde en Prente: Gebruik baie visuele hulpmiddels en flash-kaarte om begrip te bevorder.
 • Skaam om Te Praat: Moedig klein groepsaktiwiteite aan om selfvertroue te bou.

Begin Aktiwiteite (4 minute):

 • Groet die leerders en hersien vorige woordeskat met ‘n vinnige spel (“Raai die prent”).
 • Stel die leerdoelwitte voor vir die dag.
 • Deel flash-kaarte aan elke leerder uit met nuwe woorde en prente en vra hulle om vinnig saam met ‘n maat te bespreek.

Middel Aktiwiteite (32 minute):

 1. Direkte Instruksie (10 minute):
 2. Voorsien ‘n interaktiewe aanbieding van die nuwe woorde. Gebruik prente en dui aan hoe om elke woord uit te spreek.

 3. Demonstreer eenvoudige sinne met die nuwe woorde.



 4. Geleide Praktyk (10 minute):


 5. Leerders werk in pare om die woorde uit te spreek en by die regte prente te voeg.

 6. Gebruik ‘n kort speletjie waar leerders woorde moet identifiseer en dit vinnig met die korrekte prent verbind.



 7. Onafhanklike Praktyk (12 minute):


 8. Leerders voltooi werkkaarte waar hulle die nuwe woorde gebruik in eenvoudige sinne.
 9. Laat leerders hul sinne met mekaar in klein groepies deel en lees.

Eind Aktiwiteite (4 minute):

 • Heg die les af met ‘n vinnige opsomming van die nuwe woorde.
 • Gee elke leerder ‘n kort “uitgangsticket” werkkaart waarin hulle een nuwe woord en ‘n prent moet teken en beskryf.

Assessering en Begripstoetse:

 • Waarneming tydens pare en klein groepies aktiwiteite.
 • Nakyk van werkkaarte en “uitgangsticket” aktiwiteite.
 • Informele vraag-en-antwoord sessies tydens die les.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:

 • Vir Struggelerende Leerders: Verleen ekstra tyd en ondersteuning tydens die aktiwiteite. Verskaf bykomende visuele hulpmiddels.
 • Vir Gevorderde Leerders: Laat hulle komplekse sinne vorm of kort verhaaltjies skryf met die nuwe woorde.

Onderrignotas:

 • Hierdie les bevorder luister-, spreek-, en leesvaardighede deur interaktiewe en speelse leeraktiwiteite.
 • Gebruik duidelike en gerekulariseerde Afrikaans terwyl seker gemaak word dat almal verstaan wat van hulle verwag word.
 • Oorweeg leerders met gehoorgestremdhede deur visuele hulpmiddels en skriftelike instruksies te gebruik.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.