Graad 3 Afrikaans Huistaal Lesplan: Luidlees

Lesplan Titel:
Graad 3 Afrikaans Huistaal Lesplan: Luidlees

Benodigde Materiale:
– Handboeke / leesboeke
– Literatuur stukke geskik vir Graad 3
– Witbord en merkers
– Leeswerkkaarte of gedrukte leesstukke
– Potlode en papier/werksboeke
– Oudiotoerusting (indien beskikbaar)

Leerdoelwitte:
– Studente moet in staat wees om die teks akkuraat en met toepaslike intonasie te lees.
– Studente moet oor nuwe woordeskat leer en hierdie woorde in sinne kan gebruik.
– Studente moet hul luister- en begripvaardighede verbeter.
– Studente moet hul selfvertroue in luidlees ontwikkel.

Woordeskat:
1. Intonasie – die verandering in stemtoon wanneer ‘n mens praat
2. Akkuraat – presies en reg
3. Begrip – die vermoë om te verstaan wat gelees is
4. Karakter – persoon of dier in ‘n storie
5. Verteller – die persoon wat die storie vertel

Vorige Leer:
Studente het reeds basiese leesvaardighede ontwikkel deur klankuitkenning en herhaaldelike lees van kort sinne. Hulle is ook bekend met die konsep van ‘n storie en karakters.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
1. Uitsprake van Moeilike Woorde:
– Oplossing: Voorbeeldige voorlesing deur die onderwyser en saamlees.
2. Gebrek aan Intonasie:
– Oplossing: Rolspel en dramatiese leesaktiwiteite.
3. Onsekerheid oor Begrip:
– Oplossing: Vra vrae gedurende en na leesaktiwiteite.

Begin Aktiwiteite (4 minute):
– Bekendstelling van leerdoelwitte en aktivering van vorige kennis deur vrae oor wat hulle reeds weet van lees en stories.
– Vra die studente om ‘n paar sinne, van ‘n voorheen geleesde storie, in hul eie woorde op te som.

Middel Aktiwiteite (32 minute):
1. Voorlesing deur Onderwyser (7 minute):
– Onderwyser lees ‘n kort storiewerkstuk voor en demonstreer korrekte intonasie.

  1. Saamlees Aktiwiteit (10 minute):
  2. Studente volg in hul boeke terwyl die onderwyser weer die storie lees. Onderwyser vra studente om sekere sinne hardop te lees.
  3. Individuele Luidlees (10 minute):
  4. Studente neem beurte om ‘n paragraaf hardop te lees. Onderwyser gee onmiddellike terugvoer oor uitspraak en intonasie.
  5. Vrae en Bespreking (5 minute):
  6. Onderwyser vra begripvrae en bespreek die storie, karakters en die mees opwindende dele van die storie.

Eind Aktiwiteite (4 minute):
– Summariseer die hoofpunte van die leesaktiwiteit.
– Vra studente om in groepe te bespreek wat hul gunsteling deel van die storie was.
– Verdeel ‘n eenvoudige leesbegripstoets oor die geleesde storie as ‘n afsluiting.

Assessering en Begripstoetse:
– Aansluitende vrae tydens en na voorlesing.
– Evaluering van individuele luidlees.
– Begripstoets aan die einde van die les.

Differensiasiestrategieë vir Diverse Leerders:
Vir Struggling Leerders: Simplifiseer leesmateriaal. Gebruik ‘n buddy-stelsel, waar sterker lesers saamwerk met minder selfversekerde lesers.
Vir Gevorderde Leerders: Gee moeiliker leeswerk of laat hulle ekstra leesaktiwiteite voltooi soos om hul eie storie te skryf en voor te lees.

Onderwysnotas:
Hierdie les stel studente bloot aan meer gevorderde leesvaardighede in ‘n ondersteunende omgewing. Doel is om leesgenot te bevorder, wat hul algemene vlotheid en verstaanbaarheid kan verbeter. Oudiovisuele hulpmiddels kan gebruik word indien dit beskikbaar is om belangstelling te verhoog. Let daarop dat alle materiaal toeganklik moet wees vir studente met leesmoeilikhiede.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.