Graad 3 Afrikaans Huistaal Lessen Plan: Luidlees

Lesplan Titel:

Graad 3 Afrikaans Huistaal Lessen Plan: Luidlees

Materiaal Benodig:

 • Afrikaans leesboekies vir Graad 3
 • Witbord en merkers
 • Skryfblokke en penne
 • Flitskaarte met sleutelwoorde
 • Klankversterker (indien beskikbaar)

Leerdoelwitte:

 • Leerders sal in staat wees om Afrikaanse teks met begrip en korrekte uitspraak voor te lees.
 • Leerders sal verbeterde luistervaardighede ontwikkel deur na hul klasmaats te luister.
 • Leerders sal die sleutelwoorde uit die teks kan identifiseer en gebruik in sinne.

Woordeskat:

 1. Lees – Om woorde hardop of stil te sê.
 2. Teks – Geskrewe of gedrukte materiaal wat gelees kan word.
 3. Karakter – ‘n Persoon of dier in ‘n storie.
 4. Hoofstuk – ‘n Afdeling van ‘n boek.
 5. Skrywer – Die persoon wat die storie geskryf het.

Vorige Leer:

 • Leerders het reeds eenvoudige sinne en kort paragrawe gelees.
 • Leerders het die klanke en letters van die Afrikaanse alfabet geleer.

Verwachte Uitdagings en Oplossings:

 • Uitspraak foute: Gebruik flitskaarte en herhaal moeilike woorde.
 • Gebrek aan selfvertroue: Bemoedig leerders en skep ‘n ondersteunende omgewing.
 • Verskille in leesvermoë: Pas leesmateriaal aan die leerder se vlak aan en gebruik klasmaats om te help.

Begin Aktiwiteite (4 minute):

 1. Leerdoelwitte Voorsien: Verduidelik die doelwitte van die les aan die leerders.
 2. Vorige Leer Herroep: Stel vrae oor vorige leesaktiwiteite om voorkennis te aktiveer.

Middel Aktiwiteite (32 minute):

 1. Direkte Instruksie (10 minute): Demonstreer luidlees deur ‘n paragraaf uit die leesboek voor te lees. Beklemtoon uitspraak, tempo, en uitdrukking.
 2. Geleide Praktyk (12 minute): Laat leerders in pare werk en die teks hardop vir mekaar lees. Luister en gee terugvoer.
 3. Onafhanklike Praktyk (10 minute): Leerders lees ‘n nuwe paragraaf uit dieselfde teks individueel. Hulle moet daarna sleutelwoorde identifiseer en in sinne gebruik.

Eind Aktiwiteite (4 minute):

 1. Uitgangskaart Aktiwiteit: Laat leerders een sin uit die leesstuk hardop voorlees en ‘n kort samevatting opskryf.
 2. Klassige Beoordeling: Vra vinnige vrae om seker te maak leerders het verstaan wat gelees was.

Assessering en Begripsvraeliking:

 • Leerders se voorlesing word beoordeel op uitspraak, vloei, en begrip.
 • Sleutelwoord identifisering en gebruik in sinne.
 • Samevattings en mondelinge antwoorde op vrae.

Differensiasie Strategieë:

 • Verlenging: Laat gevorderde leerders langer paragrawe of hoofstukke lees en ontleed karakters.
 • Skans-maatreëls: Bied minder vaardige leerders ondersteuning deur ekstra lees tyd en maklike paragrawe.

Onderwysnotas:

 • Sorg dat klaslekkers leesaktief is en geniet leeservaring.
 • Gebruik klankversterking waar beskikbaar om leerder se stemprojeksie te verbeter.
 • Pasop vir leerders met leesprobleme en verskaf individuele leesondersteuning.
 • Maak die materiaal toeganklik vir leerders met visuele uitdagings deur groter font groottes en helder kleure.

Hierdie plan sal verseker dat leerders hulle leesvaardighede kan ontwikkel met begrip en uitdrukking, terwyl hulle ook luister- en kommunikasievaardighede versterk.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.