Lesson Plans for Foundation Phase Afrikaans First Additional Language

Table of Contents

Afrikaans is ‘n noodsaaklike taal vir leerders in Suid-Afrika. Dit is ‘n taal van kommunikasie en ‘n sleutel element van die land se kultuur en erfenis. Vir leerders wie se eerste taal nie Afrikaans is nie, kan dit ‘n uitdagende vak wees om te bemeester. Dit is waarom ons ons Lesplanne vir die Grondslagfase se Afrikaans Eerste Addisionele Taal ontwikkel het, om onderwysers te voorsien van gestruktureerde en maklik om te gebruik hulpbronne om hul leerders se Afrikaanse taalvaardighede te ontwikkel. Ons lesplanne dek al die noodsaaklike taal konsepte en help leerders om hul praat-, lees- en skryfvermo├źns te verbeter. Met ons omvattende lesplanne kan onderwysers hul leerders betrek en hul vertroue in die gebruik van Afrikaans as ‘n addisionele taal opbou.

Lesson plans for Afrikaans FAL for grades 1, 2 and 3.

Term 1

Term 2

Term 3

Term 4