Graad 6 Afrikaans EAT Lesplan: Volksverhale

Lesplan Titel:
Graad 6 Afrikaans EAT Lesplan: Volksverhale

Benodigde Materiale:
– Handboeke/Siehle: Graad 6 Afrikaans Eerste Addisionele Taal Handboek
– Kopieë van ‘n gekose volksverhaal
– Skryfbehoeftes: Penne, potlode, verfmateriaal
– Tekenpapier/Sketsboeke
– Interaktiewe Borde of Projekteurs
– Toegang tot internet vir digitale volksverhaalbronne (indien moontlik)
– Oudio-opnames van volksverhale (indien beskikbaar)

Leerdoelwitte:
– Leerlinge sal verstaan ​​wat volksverhale is en die kenmerke daarvan identifiseer.
– Leerlinge sal in staat wees om ‘n volkverhaal te lees, te verstaan en daaroor te bespreek.
– Leerlinge sal hul eie kort volkverhaal kan skryf en dit met die klas kan deel.

Woordeskat:
– Volksverhaal: ‘n Tradisionele verhaal wat geslagte lank mondelings oorvertel is.
– Karakter: ‘n Persoon of wese in ‘n verhaal.
– Tema: Die sentrale idee of boodskap van ‘n verhaal.
– Morale: Die les wat geleer word uit ‘n verhaal.
– Konflik: ‘n Struikelblok of uitdaging wat die karakters moet oorkom.

Vorige Leer:
Leerlinge het in vorige terme verhale en fiksie behandel. Hulle het die struktuur van ‘n storie geleer, insluitend begin, middel en einde.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
– Moeilikheid met leesbegrip: Gebruik oudio-opnames van die volksverhaal om luisterlemoene te ondersteun.
– Skryfvaardighede: Bied skryfraamwerke en voorbeeldsinne vir ondersteuning aan.
– Begrip van tema en moralisering: Voorbeeldstories om temas en morals te illustreer.

Begin Aktiwiteite: (4 minute)
1. Groet en rolspel.
2. Stel vandag se leerdoelwitte bekend.
3. Inleiding tot volksverhale: Wat is dit? Hoekom vertel ons hulle?

Middel Aktiwiteite: (32 minute)
1. Leeson: Lees saam ‘n gekose volksverhaal.
2. Klassikale Bespreking: Bespreek die karakters, tema, en moral van die verhaal.
3. Tekening: Laat leerlinge hul gunsteling karakter of toneel teken.
4. Skryfaktiwiteit: Laat leerlinge ‘n eenvoudige volksverhaal skryf in groepe van twee of drie.
5. Deel Jou Verhaal: Laat leerlinge hul stories aan die klas voorlees.

Eind Aktiwiteite: (4 minute)
1. Bespreking: Herhaling van die dag se lesdoelwitte.
2. Vrae en Antwoorde: Kort sessie om seker te maak alle leerlinge verstaan.
3. Huiswerkopdrag: Skryf ‘n kort volksverhaal by die huis en bring dit volgende les terug.

Assessering en Kontrole van Verstaan:
– Terugvoering oor klasbespreking
– Tekenaktiwiteit
– Groepskryfoefening
– Individuele volksverhaal skryf opdrag
– Vrae & Antwoorde sessie

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:
– Verskaf makliker storie-uitgawes vir leerlinge met leesprobleme.
– Gebruik verwerkers of vertellers om skryfvaardighede te fasiliteer.
– Bied ekstra tyd en ondersteuning vir groepwerk.
– Hoër presteerders kan gevra word om hulle stories te illustreer en uit te brei.

Onderwysernotas:
Volksverhale speel ‘n belangrike rol in kulturele bewaring en versterking van mondelinge tradisies. Moedig leerlinge aan om storievertelling te geniet en hulle eie kulturele stories met trots te deel. Let op leerlinge met leesprobleme en bied aangepaste hulp. Gebruik visuele en ouditiewe hulpmiddele om almal by die les in te werk.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.