Grade R Life Skills Lesson Plan in Zulu: Vegetables

Isifundo: Amakhono Empilo

Isihloko: Izithelo

Isihloko Sesifundo:

Isifundo SeziNgane Zesigaba R: Ukwethulwa kweZithelo

Izinto Ezidingekayo:

 • Izithombe zezithelo ezihlukahlukene
 • Izithelo zangempela ezifana no-apula, ubhanana, ulamula, nokunye
 • Iphepha nomakelela wokudweba nokubhala
 • Ibhodi elikhulu namakhreyola

Izinhloso Zokufunda:

 • Ukwazi ukuhlonza izithelo ezahlukene ngemibala nokuma kwazo
 • Ukwazi ukubala izithelo
 • Ukwazi ukufanisa isithelo sezithombe nesithelo sangempela
 • Ukuqonda ukubaluleka kokudla izithelo empilweni

ImiBhalo ebalulekile:

 • Isithelo: Inyama noma isiqandakazana esishelwa yihlumela lesitshalo isetshenziselwa ukudla.
 • I-apula: Isithelo esibomvu noma siluhlaza ngesimo esiyindilinga.
 • Ubhanana: Isithelo esiphuzi eside esigoqene.
 • Ulamula: Isithelo esiluphuthaluthi esiwolintshi futhi insabenga kakhulu.
 • Umango: Isithelo esiwolintshi sipholile futhi sinambitheka kamnandi.

Ukufunda Kwangaphambili:

Kulesi sifundo sizokhumbula ukuthi izingane zize zazi ezinye izithelo ezifana no-apula nesinamoni ezivame ukutholakala ekhaya nasemakethe.

Izinselele Ezilindelekile Nezixazululo:

 • Izintelezi zokukhumbula amagama ezithelo: Dweba izithombe zezithelo ngozehlakalo ngempela.
 • Ukungafuni ukudla izithelo: Ncokola ngezindlela izithelo ezinenzeka ngazo njengama-smoothies.

Misebenzi yokuqala (10%):

Isikhathi: Imizuzu eyi-4
– Ngenisa abafundi ngokubuza amagama ezithelo abaziqobo.
– Bonisa izithombe zezithelo futhi uxoxe ngomumo nombala wesithelo ngasinye.

Misebenzi Ephakathi (80%):

Isikhathi: Imizuzu engama-32
Ukuqondisa ngokuqondileyo: Bonisa izithelo zangempela futhi uxoxe nokubuka izithombe zazo ezinhlangothini zonke. (Imizuzu eyi-10)
Ukusebenza okuxhaswayo: Abafundi bazofanisa izithombe zezithelo nabezithelo zangempela ngokuphumela esithombeni sethoyizi. (Imizuzu engamashumi ayi-10)
Ukusebenza ngokuzimela: Abafundi bazodweba izithelo abazifisayo basebenzise amakhreyola ukuze babonise imibala ehlukahlukene. (Imizuzu engamashumi ayi-12)

Misebenzi Yokuphetha (10%):

Isikhathi: Imizuzu eyi-4
– Qhuba umlenze kubaFundi festhrini womuntu ngamunye bese usisa amagama izithelo abazikhumbulayo.
– Phindaphinde okunhloso ukuthola izixazululo eziphumelelayo zalokho abazokwenza ngemva kwesifundo ukuze bathole izithelo.

Ukwelulekwa Nokuhlolwa:

 • Hlola ukwazi ukuhlonzi izithelo:umelezi okufaneleyo noma iqiniso nokuxhumanisa.
 • Hlola ubani abazenzile ngama-Cultural viewpoints.
 • Nikeza omagazini ochaphazelayo banokuthula nokuqoqa izingalo nezehlwayo sezizathu ezifaneleyo.

Izindlela Zokwenziwa Ngokwehlukene:

 • Nikeza ukufundisa okusobala nokudaya ukuphoqelela ukukhohlwa.
 • Ukwenza usebenzise izithombe no-AMA illustration for assistance.
 • Nikeza abanye abafundi izikhathi ezifaneleyo zokuhlonza izithelo ezahlukene ngokuvezela kanye nolwazi lwezithombe.

Inothi Lokufundisa:

Kubana bashayela fasture ukuba ukhona kwesifundo, balandise ngokufunela. Umbaleki osebenziso futhi welekelela amanzi, okhohlakele njalo. Izifundo ezifungelwa izithu, zinothambeka okubona phenomenal kuthi ngokwazi okongeziyoshi. Qinisekisa uma indwangu iphakamisa ngokuzishayela aphume kakhulukazi.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.