Grade 1 Life Skills Lesson Plan in Zulu: Keeping My Body Safe

Isihloko Somhlangano:
Uhlelo Lwesifundo Lwempilo Yebanga 1: Ukugcina Umzimba Wami Uphephile

Izinto Ezidingekayo:
– Amakhadi enkulumo nezithombe
– Incwadi yokufunda ebhalwe phansi (mini-book)
– Ibhodi lokubhala namamaki
– Iphepha namamaki abafundi

Izinhloso Zokufunda:
– Abafundi bazokwazi ukuhlonza izindawo zomzimba ezihlala zivikelekile.
– Abafundi bazokwazi ukuqonda izizathu zokubaluleka kokugcina lezi zindawo zivikelekile.
– Abafundi bazokwazi ukubiza umuntu omdala abathembayo uma bebona ubungozi.

Igama Elibalulekile:
1. Ukuphepha – Ukuvikela engcupheni noma ehlazweni.
2. Umzimba – Ingxenye yangaphandle yomuntu.
3. Imvume – Ukugunyazwa kokwenza okuthile.
4. Umngani ophilelayo/owethembekile – Umuntu omdala oneqiniso futhi ohloniphekile obaziyo.
5. Izindawo zangasese – Izindawo zomzimba ezidinga ukuvikelekile okukhulu okuhlelekile.

Ukufunda Kwangaphambilini:
Abafundi sebekuqondile ukubaluleka kokuhlonipha abanye kanye nokuthenga imikhuba yenhlanzeko siqu.

Izimo ezilindelekile kanye nezixazululo:
– Abanye abafundi bangase bangazizweli kahle ukukhuluma ngezindawo zomzimba ezihlala zivikelekile. Umfundisi kufanele akhe indawo yokuhlala ebhaliwe futhi avule khona ukuze kuqiniseke ukuthi wonke umfundi uzizwa ephephile futhi ekhululekile.

Imisebenzi Yokuqala (4 Amaminithi):
1. Isingeniso:
– Umfundisi uzoqala ngokuchaza izinjongo zesifundo futhi ashiye isikhathi sabafundi ukuthi babelane ngezinto ababezihlelile ngendawo yomzimba.

  1. Ukubuyekezwa Kwolwazi Lwangaphambilini:
    • Ncokola kafushane ngezinhlonipho kanye nemikhuba yenhlanzeko ukuze uhlanganyele zonke izilinganiso.

Imisebenzi Ephakathi (32 Amaminithi):
1. Izifundo:
– Fundisa ngamakhadi enkulumo nezithombe zokuphatha umzimba nokubaluleka kokuvikela izindawo ezikhethekile zomzimba.

  1. Umsebenzi Obambisene:
  2. Hlukanisa abafundi babe yizigaba ezincane ukuze babonise indaba “Ukugcina umzimba wethu uphephile” abaphendulwe ngesiphequluli futhi abanike izindima zokuhlanganyela izixazululo ezilula.

  3. Ukwenza Umsebenzi Obuzimele:

  4. Bazohlola amazwibela athi balobe ngezithombe eziphephile kanye nabadala abathembekile kubo ukuze banikeze izaziso salezo zindawo.

Imisebenzi Yokugcina (4 Amaminithi):
1. Umbuzo Wokuphuma:
– Bonke abafundi bazobe sebephethe amakhadi ezandla abhekise phezulu lapho umfundisi ebuza imibuzo yokubuyisela ukuthi akhiqize izixazululo ezibalulekile abafundi okufanele baqaphele.

Ukuhlolwa Nokuhlolwa Kokuzwa:
– Ukuqaphela abafundi ngesikhathi semisebenzi yokuhlanganyela.
– Amalungelo ezincwadi zokufunda athumele emfundini.
– Amaqembu okubonisa izandlela zokuba izivikeleke umzimba kanye nendlela yokuxolisa.

Amasu Okuhlukanisa Kubafundi Abahlukahlukene:
– Abafundi abadinga ukwesekwa okwengeziwe bangase bakhe izithombe zokukhombisa indlela yokuphepha ngomzimba.
– Abafundi abathuthuka ngokushesha bangase benze ukuvikelwa okunothisha rije bahlanganise izindaba zabo ezithathwe.

Amanothi Omfundo:
Abafundi bazoyisa isihloko esithokomele kodwa esibaluleke kumaqembu abo. Ukunikeza ithuba lokuxhumana nokuhlola izindaba zabo ezidalwa, kuzoba nethuba lokukhangwa ngaphandle kokuhlaza abafundi. Kungalungiselelwa isese ngaphaphambini ukufundisa ukuthi abafundi benze imibhalo yabo ukuze bagqoke kahle.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.