Grade 1 My Body Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad 1 Lewensvaardighede Lesplan: My Liggaam

Materiale Benodig:
– Prente/plakkate van die liggaam
– Skryfbehoeftes (kryte, potlode, papier)
– Papier vir elke leerder
– Houtblokke of klei vir praktiese aktiwiteite
– Groot spieël (indien moontlik)
– Tablet of rekenaar vir interaktiewe liggaamstoepassings

Leerdoelwitte:
– Verken en identifiseer die verskillende dele van die liggaam.
– Verstaan die basiese funksies van sekere liggaamdele.
– Ontwikkel ‘n positiewe selfbeeld en respek vir hul eie liggame.
– Gebruik aanwysings en koördinasie vir praktiese aktiwiteite.

Woordeskat:
1. Hoof – Die gedeelte van jou liggaam waar jou brein en gesig is.
2. Arm – ‘n Ledemaat wat gebruik word om voorwerpe op te tel en te draai.
3. Been – ‘n Ledemaat wat ons gebruik om te loop en hardloop.
4. Voet – Die onderkant van jou been, wat jou help om te staan en beweeg.
5. Hande – Die dele aan die einde van jou arms, wat jy gebruik om dinge te vat en aan te raak.

Vorige Kennis:
– Inleiding tot basiese selfhulpraktyke soos handewas en gesond eet.
– Eenvoudige oefeninge en aktiwiteite wat groot motoriese vaardighede bevorder.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
– Uitdaging: Leerders kan sukkel om selfbewustheid en liggaamsdele te identifiseer.
Oplossing: Gebruik groot prente/plakkate en laat leerders voor ‘n spieël staan om self te sien.

  • Uitdaging: Onsekerheid oor die korrekte name van liggaamsdele.
    Oplossing: Herhaal en gebruik fisiese aktiwiteite om die name te versterk.

Begin Aktiwiteite (10% van die tyd – 4 minute):
– Groet die klas en bespreek kortliks wat hulle vandag gaan leer.
– Wys vir die leerders ‘n plakkaat van die liggaam en vra hulle om sekere liggaamsdele aan te dui wat hulle reeds ken.

Middel Aktiwiteite (80% van die tyd – 32 minute):
1. Direkte Instruksie (10 minute):
– Wys na en benoem die verskillende liggaamsdele op die plakkaat.
– Verduidelik kortliks die funksie van elke liggaamsdeel wat bespreek word.

  1. Geleide Praktyk (10 minute):
  2. Laat leerders voor die spieël staan en wys na hul eie liggaamsdele soos wat jy die name roep.
  3. Gebruik houtblokke of klei en vra hulle om hul eie eenvoudige liggaamsfiguur te bou.

  4. Onafhanklike Praktyk (12 minute):

  5. Leerders teken hul eie liggaam op ‘n stuk papier en benoem die liggaamsdele wat hulle geleer het.
  6. Terwyl hulle teken, beweeg deur die klas en help waar nodig.

Eind Aktiwiteite (10% van die tyd – 4 minute):
– Laat leerders hul tekeninge aan mekaar wys en benoem die liggaamsdele vir die klas.
– Eindig met ‘n kort liedjie of rympie oor die liggaam om die konsepte te versterk.

Assessering en Begripskontrole:
– Vra leerders om individuele liggaamsdele te benoem gedurende die klas.
– Gebruik hul tekeninge as ‘n evaluering van hul begrip van liggaamsdele.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:
– Verleen addisionele hulp aan leerders wat sukkel deur spesifieke een-tot-een verduidelikings.
– Bied uitdagende aktiwiteite soos komplekse liggaamsraaisels vir vinniger leerders.

Onderwysnotas:
– Hierdie les help om selfbeeld en persoonsbewustheid in leerders te versterk.
– Maak seker dat alle materiaal bruikbaar is vir leerders met enige gestremdhede, soos groot prente vir die siggestremde leerders.
– Wees geduldig en positief om ‘n ondersteunende leeromgewing te bevorder.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.