Grade 2 Life Skills Lesson Plan in Zulu: Road Safety

Uhlelo LukaFundisa Lwesifundo: Ukuphepha Emgwaqweni

Ibanga: 2
Isifundo: Amakhono okuphila
Isihloko: Ukuphepha Emgwaqweni

Izinto Ezi-Dingekayo:
– Izithombe nezincwadi ezihlobene nokuphepha emgwaqweni
– Izibhengezo ezinemiqondo eyisilula
– Amabhodi okubonisa amaphoyisa omgwaqo (amamodeli)
– Iphenathi namakhasi okufundisa
– Ividiyo emfushane eshumayela ukuphepha emgwaqweni (uma ikhona)

Iminqopho Yokufunda:
– Ukubona nokuxoxa ngemigomo esemqoka yokuphepha emgwaqweni
– Ukuqonda izimpawu zomgwaqo ezihlukene
– Ukuthuthukisa ikhono lokuwela imigwaqo ngokuphepha
– Ukuqwashisa ngeqhaza lamaphoyisa omgwaqo nokubagqa
– Ukuzwisisa kwenhlalo uma ulunguzisa isimo sokubukwa kwemoto

Amagama Abalulekile:
Umkhomo: Uhla olubomvu nezimpawu ezithile ezikhombisa ukuhawukelwa
Isibani somgwaqo: Amathuluzi akhanyisa ukukhombisa isikhathi sokuwela
Uhlaza (light): Khokha phambili ngesikhathi sibhakelwa
Okubomvu (stop sign): Iphakamisa ukuhawuka kwabaqashi
Umgwaqo: Indlela lapho ukuqhutshwa nokuhamba kanye nabantu

Ukufunda Kwedlule:
– Isifundo sangoMbankulo khona lapho ukufundisa amabanga aphansi ngokubaluleka kwemithetho yomgwaqo nokuthambekela kwabakhwela emigwaqweni

Ubunzima Obungalindelwa Nezixazululo:
– Abanye abafundi bangaba nobuhlungu bokuqonda izimpawu zomgwaqo. Kusukela, umkhuba wokuzibonisa iziboniso eziphilayo ungaba usizo.

Izincwadi zokuqalisa (10%):
– Ukwethula izifundo nekususa izifake ngaphakathi ngokubuza imibuzo ecashile, like: “Yini okufanele ukwazi uma ulungisa ukuwela umgwaqo?”

Izincwadi zendawo (80%):
1. Ikilasi: (5 mins) Abafundi bahlala phambili umbuzo okhaliphileyo, umqeqeshi otjala futhi kubakhubaza izinhlayo ngebhodi elikhulu.
2. Ukudlala Ividiyo: (10 mins) Bukela ividiyo emfushane ekhombisa izimo zokuphepha emzileni.
3. Umsebenzi Weqembu: (15 mins) Abafundi bahlukaniswe izinhlwa futhi beqalaza izincwadi ezihlobene ukubukeka nokuqoma izimpawu zomgwaqo.
4. Ukuzakhela imephu: (20 mins) Bonisa abafundi izindawo okuvela kuzo amaphoyisa omgwaqo bese bephendula imibuzo efanele.

Izincwadi zokuvala (10%):
Umsebenzi Wephendule: Sahlukana umfundi ehlukile umphuzwa ngemibuzo efanelekile njengokuthi “Yisiphi isigaba esibalulekile lapho uliwela?”

Ukuhlola Nokuqonda:
– Ukuhlola iziphakamiso ngesikhathi sedrama
– Imibuzo ephendule yokuhlola ukwazi
– Umsebenzi waphuma (exit ticket)

Izindlela Zokuhlukisa:
– Abafundi abaxhaka banyakaze ngokuzele cishe bakhuthazwe ngokwenziwayo wonke umuntu.

Amanothi Wokufundisa:
– Qinisekisa ukuqinisekisa ukuthi wonke umphendulane uzwe kahle futhi uye wabona izithombe izinhlangothi. Gcizelela ukuqashelwa kokuphepha emgwaqweni naphezu kokuthi baphuma futhi baxabane.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.