Grade R Life Skills Lesson Plan in Zulu: Sound

Isihloko Sohlelo Lwezifundo:
Usuku Lwesayensi Yezwe namaKhilomitha Ezemvelo
(Ibanga R, Izifundo Zempilo: Ukuzwakala)

Izinto Eziwudingo:
– Izinti (izinti zasende kanye namakhadibhodi okuwomisa)
– Amaphikaphika (plastic cups)
– Imithombo yomsindo (amazwi esidijithali noma irekhodi yamazwi)
– Imazini (iphepha lokulalela imiqulu yomculo)

Izinhloso Zokufunda:
– Abafundi baziqephuze futhi bahlukanise izwi ezihlukene.
– Abafundi bakwazi ukubona umehluko phakathi kwezinye izinhlobo zomculo nezwi.
– Abafundi bakwazi ukufaka imisindo ngendlela ebhalansiwe.

Izichazamazwi:
1. Umsindo – into ezwakala ngokuhamba komoya.
2. Umlilo – umsindo ocullayo okhiqiza umculo ofanele.
3. Ukulalela – ukukhipha lonke oluningi lwezeluleko zomsondo.
4. Umqulu – Ukwenza imisindo kahle ngaphandle kokuphazama.
5. Ingoma – umsindo onobulungiswa nokuqhosha okusemthethweni.

Ukufunda Kwaphambilini:
Abafundi bebevele befunda ngendawo yemvelo kanye nezicupho zabo uma beqa amakhadibhodi, beqoqa idlanzana lokuvala umkhathi.

Izingozi Ezilindelekile kanye Nezilungiso:
– Abafundi bangase bangakwazi ukuhlukanisa imisindo ehlukene ezwakalayo. Qinisekisa ukuthi abalingisi basiza ngomculo ophakathi ukuphula izinkinga zokuzwa; thulumagumbi lomsondo ukuze lihlolwe izifundo.
– Bashade ngokushaya phansi uma behamba ukubalanzisa umsindo wobubunge.

Izisebenzi Zeqalo: (imistamase eyishumi yezifanayo zomdabukidendaji yephazima qhinga)
– Ngalesi sigaba sokuqala, sebenzisa izikhulumi ezinkulu ukuzakalisela abafundi ngezwi lendlebe noma imiqulu ethize.
– Kubonise abafundi ukuthi baphakamise izandla uma bezwa izwi elibazazisayo. Lokhu kuzobasiza benze isicoco sokulalela.

Izisebenzi Eziphakathi: (isikhathi sonke sezigamu umshayo sothando lwento ebabazekayo)
– Hlela izomaphi esibhedlela sefalatara ukuba abafundi bakwazi ukubeka phansi izinti ezifanele bese belalela izwi noma ngabe yiziphungo zako.
– Hamba uhamba kancane futhi uzwakale kahle, ukuze bonke abafundi babege ukusho okumatasa ukuze babakholwele phezulu ekhanda ukuthi izwi liba ngolunye uhlangothi kunenye.
– Bona ukuthi bayazibala izintambo zomculo ezilandelwa ngumculo ngokwemvelo.

Izisebenzi Zokugcina: (iqhaza lemminute elilingana nozwelo nombiko) ibhekene zomho yothando lwemfundo yokugqoka
– Abafundi baphathe amaphikaphika ukuze bakhiphe izwi elibekwe ngomculo kanye namaphikaphica.
– Banikeze umsebenzise izinhlamvu zokuhlukanisa izwi ezihambisane nokuzwakala okokuqala kanye nesibili.

Izicaniso Zokuhlola kanye Nokuqonda:
– Yimiphumela abafundi abayibonisile ngokuqoka imisindo kanye nokubona uma kuyinza noma kukhipha izwi elisithulwa ngokuphelele.
– Ukuhlola irekhodi yomsebenzi wokuphotha umoya futha.

Amaqhinga Okubiza Kumafundi Abahlukahlukene:
– Yandisa izicelo zakho zabafundi ngokuthi baqalisa izwi ezingazwakali kangako, bese uza nomculo omnene.
– Utshengisa abafundi ukuthi izwi ubukeka kanjani ngokusebenzisa izithombe ezilula.

Amanothi Okufundisa:
Izinhloso zale zifundo ukuqhubela izwe lensimi yezwe lomculo nemisindo. Ukufunda lokhu kuzoba nenjongo yokuhlobisa ulwazi lomculo lobuciko phakathi kwezingane.
Kuqinisekiwe ukuthi zonke izinto zisezweni ukuze zifundeke ngaphandle kwezinkinga zokuthola izindlela zokudlala kusipiliyoni esizwakala kahle.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.