Grade R Touch Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad R Lewensvaardighede Lesplan: Aanraking en Tas

Benodigde Materiaal:

 • Sagte teksture soos fluweel
 • Rowwe teksture soos skuurpapier
 • Kwalgoed soos katoenballe en veertjies
 • Verskillende tipes speelgoed met diverse teksture
 • Blinddoeke
 • Plakkate vir visuele ondersteuning

Leeruitkomste:

Teen die einde van die les sal leerders in staat wees om:
1. Verskillende teksture te identifiseer deur aanraking.
2. Hul gevoelens oor verskillende teksture te kommunikeer.
3. Te verstaan hoe aanraking ‘n belangrike sin is vir mense en diere.

Woordeskat:

 1. Aanraking: Die aksie om iets met jou hande of vel te voel.
 2. Tekstuur: Hoe die oppervlak van ‘n materiaal voel, bv. sag of rowwe.
 3. Sag: ‘n Tekstuur wat glad en aangenaam is om aan te raak.
 4. Rof: ‘n Tekstuur wat hard en grof voel.
 5. Senuwees: Draadagtige strukture in die liggaam wat boodskappe na en van die brein stuur.

Vorige Leer:

Leerders het reeds basiese liggaamsdele geleer en het kennis van die vyf sintuie wat mense gebruik om inligting oor hul omgewing in te samel.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:

 • Uitdaging: Sommige kinders kan probleme hê om hul gevoelens oor teksture te verwoord.
  Oplossing: Gebruik visuele hulpmiddels soos prente van gesiguitdrukkings om gevoelens uit te druk.

 • Uitdaging: Sommige leerders mag sensitief wees vir sekere teksture.
  Oplossing: Verseker ‘n verskeidenheid van teksture is beskikbaar en moedig kinders aan om enige diskomfort te kommunikeer.

Beginaktiwiteite:

Tyd: 4 minute
– Verwelkom leerders en stel die leeruitkomste van die les bekend.
– Vra leerders om hul oë toe te maak en een een vir ‘n kort oomblik aan verskillende voorwerpe te raak wat vooraf in ‘n boks geplaas is. Vra hulle om te beskryf hoe die voorwerp voel.

Middelaktiwiteite:

Tyd: 32 minute
1. Direkte Onderrig (10 minute):
– Wys visuele hulpmiddels van verskillende teksture en beskryf hulle. Laat leerders aan die voorbeelde raak.
– Praat oor belangrikheid van aanraking en hoe ons dit gebruik om ons wêreld te verstaan.

 1. Geleide Praktyk (12 minute):
 2. Verdeel leerders in klein groepies. Elke groep ontvang ‘n stel verskillende teksture om te verken.
 3. Leerders gebruik blinddoeke om te raai watter teksture hulle aanraak sonder om te kyk.

 4. Onafhanklike Praktyk (10 minute):

 5. Laat leerders individuele werk deur hul eie “tasboek” te skep. Hulle dek die boek met verskillende stukke van teksture wat hulle interessant vind.
 6. Skryf woorde neer om die teksture te beskryf (met onderwyser se hulp waar nodig).

Eindaktiwiteite:

Tyd: 4 minute
– Vra leerders om terug te rapporteer oor watter teksture hulle gevind het en hoe hulle gevoel het. Gebruik ‘n plakkaat met gesiguitdrukkings om te help.
– Sluit die les af deur te vra hoe hulle aanraking sou gebruik om iets nuuts te leer en gee hulle ‘n “aanrakingsticker” as herkenning vir hul deelname.

Assessering en Begripskontrole:

 • Waarneming van deelname tydens groepaktiwiteite en individuele tasboek-aktiwiteit.
 • Mondelinge terugvoer van leerders oor hul ervarings en gevoel oor die teksture.
 • Kyk na hoe hulle teksture in hul tasboeke geplaas het.

Differensiasiestrategieë vir Diverse Leerders:

 • Gebruik groot prente en tasbare voorbeeldvoorwerpe vir visueel en taktilies georiënteerde leerders.
 • Gee hangbiljette vir kinders wat sukkel om instruksies te volg, sodat hulle op hul eie tyd kan werk.
 • Verskaf alternatiewe teksture vir kinders met sensoriese probleme.

Onderrignota’s:

 • Hierdie les is ontwerp om leerders se sintuie te aktiveer en bewusmaking van hul praktykgebiede te ontwikkel.
 • Verseker veiligheid in die klaskamer, veral wanneer blinddoeke gebruik word.
 • Integreer musiek of kalmerende klanke om ‘n ontspannende atmosfeer te skep vir meer sensitiewe leerders.

Speeltyd kan ingesluit word om verdere verkenning van teksture in ‘n informele omgewing aan te moedig.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.